Výročné zdieľanie skúseností Európskej fundraisingovej asociácie

Výročné zdieľanie skúseností EFAZdieľanie skúseností Európskej fundraisingovej asociácie (EFA) je každoročná akcia, ktorú organizujú pre členov EFA, pozorovateľov, pridružených členov ako aj pre pozvaných hostí z komunity európskych fundraiserov.

Pre členov EFA a komunitu fundraiserov z Európy poskytuje táto špeciálna výročná udalosť, ktorá sa uskutoční 18.-19. novembra 2010 v poľskom Krakowe, výbornú príležitosť na stretnutie pri zaujímavom programe, výmene skúseností, učení sa a vzájomnom sieťovaní.

Pozvánka na EFA Skillshare Krakow