Vzdelávací kurz Crowdfunding 4.12.2014 aj so spoluzakladateľom Hithit.sk

foto_crowdfunding_2_990_410Slovenské centrum fundraisingu otvára 4.12.2014 nový vzdelávací kurz Crowdfunding zameraný na získavanie zdrojov od veľkého počtu prispievateľov prostredníctvom sociálnych sietí a internetu.

Kurz prináša informácie a skúsenosti o tom, čo sú kritéria efektívneho crowdfundingu, aké sú trendy a špecifiká tohto druhu financovania, ako nastaviť a realizovať crowdfundingovú kampaň. Hosťom kurzu je spoluzakladateľ crowdfundingového portálu Hithit.sk Aleš Burger.

Kurz sa uskutoční v Bratislave, ul. Gajova 4.