Vzdelávací kurz Crowdfunding 9.6.2015 v Bratislave

foto_crowdfunding_990_410

Slovenské centrum fundraisingu otvára 9.6.2015 vzdelávací kurz Crowdfunding zameraný na získavanie zdrojov od veľkého počtu prispievateľov prostredníctvom sociálnych sietí a internetu.

Kurz prináša informácie a skúsenosti o tom, čo sú kritéria efektívneho crowdfundingu, aké sú trendy a špecifiká tohto druhu financovania, ako nastaviť a realizovať crowdfundingovú kampaň. 

Kurz sa uskutoční v Impact Hube Bratislava.