Vzdelávací kurz pre začínajúcich fundraiserov

Slovenské centrum fundraisingu otvára vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov pre všetkých záujemcov a záujemkyne z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií, ktorí čelia výzvam spojeným s financovaním a udržateľnosťou svojej organizácie či projektov.

Vzdelávací kurz je určený všetkým záujemcom o získanie základného prehľadu o fundraisingu, posilnenie strategického prístupu a profesionalizáciu financovania svojej činnosti. Kurz pod vedením Eduarda Marčeka a Kataríny Bartovičovej sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi a firemnými darcami, len okrajovo sa dotýka získavania zdrojov cez grantový fundraising.

Kurz sa uskutoční v dňoch 5.-6.11.2012 v Bratislave, ul. Palisády 29.

Všetky podrobnosti o kurze…

Registrácia…

Inšpirujte sa od skúsených expertov na fundraising!