Vzdelávací kurz Fundraising v kultúre pre začiatočníkov

Slovenské centrum fundraisingu a Kultúrny kontaktný bod otvárajú vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov v oblasti kultúry a umenia pre všetkých záujemcov a záujemkyne z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií pôsobiacich.

Vzdelávací kurz je určený všetkým organizáciám pôsobiacim v oblasti kultúry a umenia a záujemcom o získanie základného prehľadu o fundraisingu, posilnenie strategického prístupu a profesionalizáciu financovania pre kultúrnu a umeleckú organizáciu. Kurz pod vedením Eduarda Marčeka a Kataríny Bartovičovej sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi a firemnými darcami, len okrajovo sa dotýka získavania zdrojov cez grantový fundraising.

Kurz sa uskutoční v dňoch 15.-16.11.2012 v Bratislave, ul. Palisády 29.

Všetky podrobnosti o kurze…

Registrácia…

Inšpirujte sa od skúsených expertov na fundraising!