Vzniká nová Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva

Cieľom novovznikajúcej Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, ktorú zastrešuje Centrum pre filantropiu a Slovenské centrum fundraisingu, je spojiť sily a vytvoriť platformu, ktorej cieľom bude odstraňovať prekážky komplikujúce proces darovania, podporovať vznik priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo a vytvárať priestor pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov. Viac…