Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva vstúpila do života

Dvanásť mimovládnych neziskových organizácií sa dohodlo na spolupráci pri zlepšovaní vzťahov v rámci darcovstva, vo štvrtok 7.4.2011 v bratislavskej Open Gallery podpísali dohodu o spoločnom postupe. Podpisom vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva na Slovensku.

Na podujatie prišiel aj splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť Filip Vagač. MNO chcú spoločne posúvať vzťah medzi darcami a neziskovkami na kvalitatívne inú úroveň. Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva vzniká s cieľom prispieť k zlepšeniu darcovského prostredia na Slovensku s dôrazom na rozvoj a podporu pravidelného individuálneho darcovstva ako aj na transparentnosť a etiku fundraisingu. Koalícia bude komunikovať s relevantnými partnermi z podnikateľského prostredia i verejného sektora s cieľom odstraňovania bariér pre individuálne darcovstvo a zvyšovania dôveryhodnosti fundraisingu pre verejnoprospešné účely.

Koalíciu pre podporu individuálneho darcovstva tvorí dvanásť mimovládnych neziskových organizácií – Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Centrum pre filantropiu, eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Človek v ohrození, Greenpeace Slovensko, Nadácia Integra, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, Slovenský výbor pre UNICEF a občianske združenie WellGiving.