Vzdelávanie pre začiatočníkov Začíname s programom individuálneho darcovstva

Slovenské centrum fundraisingu vám prináša svetoznámeho experta na fundraising Richarda M. Pordesa z USA vo vzdelávacom seminári pre začínajúcich fundraiserov.

Vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční v stredu 10.10.2012 v Bratislave, sa zameria na vytvorenie úspešného fundraisingového programu od individuálnych darcov. Účastníci sa oboznámia s predpokladmi pre rozbehnutie programu získavania pravidelných darov a otestujú si, či je tento spôsob fundraisingu vhodný pre vlastnú organizáciu.

Nechajte sa inšpirovať od svetoznámych expertov na fundraising, ktorých vyhľadávajú na vzdelávacích podujatiach po celom svete.

Viac informácií…