Získajte zvýhodnenú účasť na seminári a 2. slovensko-českej konferencii o fundraisingu

Vďaka sponzorskej podpore od britskej Resource Alliance poskytne Slovenské centrum fundraisingu niekoľko sponzorovaných miest-štipendií pre účasť slovenských mimovládnych neziskových organizácií na vzdelávacom seminári a 2.slovensko-českej konferencii o fundraisingu.

Štipendiá sú určené pre maximálne 5 neziskových organizácií pôsobiacich v znevýhodnených regiónoch východného, prípadne stredného Slovenska (Košický, Prešovský, Banskobystrický alebo Žilinský kraj).

Organizácie zaplatia namiesto celkovej sumy 149 EUR za vzdelávací seminár a 2. slovensko-českú konferenciu o fundraisingu sponzorovanú sumu iba 39 EUR.

Viac informácií…