Získajte zvýhodnenú účasť na seminári a 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu

Vďaka sponzorskej podpore od britskej Resource Alliance poskytne Slovenské centrum fundraisingu niekoľko sponzorovaných miest-štipendií pre účasť slovenských mimovládnych neziskových organizácií na vzdelávacom seminári a 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu.

Štipendiá sú určené pre 5 neziskových organizácií pôsobiacich v znevýhodnených regiónoch východného, prípadne stredného Slovenska (Košický, Prešovský, Banskobystrický alebo Žilinský kraj).

Organizácie zaplatia namiesto celkovej sumy 149 EUR za účasť na jednom zo vzdelávacích seminárov a 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu sponzorovanú sumu iba 49 EUR.

Viac informácií…