Zúčastnite sa medzinárodnej konferencie Fundraising Online s nami na Slovensku

Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci s PDCS už po tretíkrát sprostredkuje slovenským fundraiserom a fundraiserkám možnosť účasti na najväčšej svetovej online konferencii o fundraisingu, marketingu a online aktivizme, ktorú vo virtuálnom prostredí v čase 10.-12.5.2011 organizuje britská Resource Alliance.

Konferencia sa odohráva čisto v online priestore na celom svete a prináša vystúpenia špičkových svetových odborníkov v tejto perspektívnej oblasti.

Viac informácií…