Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Ciele

Foto © Tomáš Halász www.to-mas.net

  • Zvyšovanie povedomia o profesionálnom financovaní a získavaní finančných i nefinančných zdrojov.
  • Kultivácia prostredia, právneho a spoločenského rámca, ktorý by umožňoval tvorbu nových zdrojov a ich efektívnejšie získavanie.
  • Zdieľanie vedomostí a skúseností medzi expertami a ďalšími zainteresovanými subjektami, budovanie a posilňovanie odborných kapacít.
  • Nadväzovanie kontaktov, sieťovanie, rozvoj spolupráce a partnerstiev v oblasti fundraisingu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
  • Vytváranie a propagácia etických štandardov a príkladov dobrej praxe vo fundraisingu.
  • Poskytovanie služieb členom združenia a členom Klubu fundraiserov, zainteresovaným subjektom a ostatným záujemcom.