Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Koalícia pre darcovstvo

Koalícia na podporu individuálneho darcovstva

Slovenské centrum fundraisingu sa v spolupráci s Centrom pre filantropiu podieľa na projekte formovania Koalície pre podporu individuálneho darcovstva.

V porovnaní so „starou“ EÚ a dokonca aj s ostatnými krajinami V4 zostalo Slovensko v oblasti individuálneho darcovstva v 20. storočí. Aj takto by sa dal zhrnúť názor niektorých mimovládnych organizácií (MNO), ktoré sa koncom januára 2011 už druhý raz za posledné dva mesiace stretli, aby prediskutovali možnosti spolupráce pri vytváraní priaznivých podmienok pre individuálne pravidelné darcovstvo* na Slovensku.

 

Absencia nástrojov pravidelného darcovstva

Do dnes u nás takmer neexistujú nástroje efektívneho individuálneho darovania, na ktoré sú dlhé roky zvyknutí obyvatelia aj mimovládne organizácie (nielen) na západ od nás.

Slovenské „mimovládky“ môžu iba snívať o možnostiach získať darcu, napríklad aj priamo na ulici, kde by vyplnením jednoduchého formuláru umožnil tej ktorej organizácií prijímať pravidelné mesačné dary – a to bez toho, aby sám musel komplikovane žiadať svoju banku o vykonávanie pravidelných darov. Podobne u nás doposiaľ nie je možné platenie pravidelných darov prostredníctvom platobnej karty cez on-line či off-line formulár. Nehovoriac o mobilných platbách, cez ktoré by mohli jednotlivci pravidelne venovať flexibilnú sumu nimi zvolenej MNO. To znie ako hudba veľmi vzdialenej budúcnosti…

Je čas spoločne konať!

Práve pre to, aby táto budúcnosť nebola tak ďaleko, sa rozhodlo 12 organizácií spojiť sily a vytvoriť platformu, ktorej cieľom bude odstraňovať prekážky komplikujúce proces darovania, podporovať vznik priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo a vytvárať priestor pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov.

Pravidelné darcovstvo a zľava na poštovnom

Spomínané organizácie sa dohodli, že vznikajúca „Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva“ bude otvorená pre každú MNO, ktorá má záujem súčasný stav zmeniť. Taktiež si určili prvé dve priority, ktorým sa chcú venovať. Popri presadzovaniu už spomínaných nástrojov pravidelného darcovstva, bude jej druhou prioritou vyrokovanie zľavnenej poštovnej tarify pre hromadné zásielky. V niektorých krajinách sveta nie je totiž výnimkou, že sa neziskové organizácie tešia z 90 až 100% zľavy na poštovnom.

Inšpirácia najmä z Čiech

Vznik koalície bol inšpirovaný podobnými projektami v zahraničí. Posledného stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa českej Koalice za snadné dárcovství Jitka Nesrstová. Počas niekoľkých rokov činnosti tejto koalície sa podarilo českým MNO napríklad dohodnúť sa s bankami na zjednodušení systému pravidelného darovania prostredníctvom inkasa a trvalých príkazov (ktoré tam dnes darcovia už nemusia nosiť osobne do bánk).

Pri vzniku koalície je významne nápomocné Centrum pre filantropiu, ktoré ponúklo svoje priestory ako aj ľudské zdroje potrebné pre rozbehnutie a počiatočný servis pre túto platformu.

Koordinovaný postup

MNO zúčastnené na projekte slovenskej Koalície si od neho sľubujú najmä vzájomný koordinovaný postup a spoluprácu na presadzovaní spoločných záujmov v oblasti individuálneho fundraisingu. Všetci si uvedomujeme, koľko práce pred nami leží, ale ako sa hovorí – vo dvoch sa to lepšie ťahá.  A čo takto v trinástich…?

Igor Polakovič, Centrum pre filantropiu


Mimovládne organizácie, ktoré prejavili záujem podieľať sa na projekte Koalície pre podporu individuálneho darcovstva:

 • Asociácia komunitných nadácií
 • Centrum pre filantropiu
 • Červený nos Clowndoctors
 • Človek v ohrození
 • eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
 • Greenpeace
 • Nadácia Integra
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Slovenská katolícka charita
 • Slovenské centrum fundraisingu
 • Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
 • Slovenský výbor pre Unicef.

Fotografie z podpisu dohody o vzniku Koalície pre podporu individuálneho darcovstva 7.4.2011 v Bratislave.

Viac informácií

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o Koalícii pre podporu individuálneho darcovstva, kontaktujte, prosím, Igora Polakoviča z Centra pre filantropiu – polakovic(zavináč)changenet.sk

* Pozn.: Pod individuálnym darcovstvom rozumieme prijímanie darov od individuálnych fyzických osôb, teda nie firiem, nadácií či štátu.