Apply For CEEFC 2017

foto_ceefc_2017_200_80

Leaders of Tomorrow

ceelot2017_main_200_80

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Ďakujeme za webhosting

Webhosting od Websupportu

Vízia, poslanie, aktivity

foto_scf_poslanie_662_275

Vízia

Fundraising ako rešpektovaná a dôveryhodná profesia, ktorá napomáha tomu, aby bol svet lepším miestom pre život.

 

Poslanie

Rozvoj profesionálneho získavania zdrojov a financovania verejno- i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

 

Aktivity

Podporujeme našich členov a širšiu komunitu fundraiserov:

  • Zlepšovaním porozumenia fundraisingu.
  • Povzbudzovaním fundraiserov, aby dosahovali najlepšie výsledky. 
  • Vytváraním lepšieho prostredia pre fundraiserov na získavanie zdrojov.