Apply For CEEFC 2017

foto_ceefc_2017_200_80

Leaders of Tomorrow

ceelot2017_main_200_80

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Ďakujeme za webhosting

Webhosting od Websupportu

Organizačné audity

foto_analyzy_662_275

  • Stoja pred vašou organizáciou výzvy spojené s efektívnejším fungovaním a spravovaním a potrebujete sa v nich zorientovať?
  • Potrebujete zhodnotiť situáciu v riadení vašej organizácie a chýba vám odstup či nezávislý pohľad odborníka?

Rozhovormi s kľúčovými zainteresovanými subjektmi a mapovaním organizácie vám pomôžeme popísať situáciu, v ktorej sa nachádzate. V závislosti od vašich potrieb zadefinujeme kľúčové výzvy, pred ktorými stojíte, príležitosti a riziká vo vonkajšom prostredí a ciele v riadení a financovaní do budúcnosti. V rozvojovej stratégii navrhneme kroky, ktorými môžete ciele dosiahnuť pri napĺňaní vášho poslania. Naši konzultanti vám ponúknu odporúčania a spolu s vami naformulujú nevyhnutné opatrenia pre zlepšenie vášho organizačného fungovania a posilnenie finančnej udržateľnosti.

  • Ak máte záujem o niektoré z uvedených služieb, prípadne máte špecifické konzultačné potreby, kontaktujte nás, prosím.