Apply For CEEFC 2017

foto_ceefc_2017_200_80

Leaders of Tomorrow

ceelot2017_main_200_80

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Ďakujeme za webhosting

Webhosting od Websupportu

Projektový manažment

foto_projekty_662_275

  • Potrebujete spracovať alebo riadiť projekt, ktorý vám napomôže napĺňať vašu misiu, ale nemáte dostatok skúseností či kapacít?
  • Chcete realizovať väčšie či dlhodobejšie projekty, ale netrúfate si posunúť svoje projektové riadenie na vyššiu úroveň?

Naši skúsení konzultanti vám pomôžu prispôsobiť tvorbu vášho projektu konkrétnej projektovej či grantovej výzve a podmienkam rôznych inštitucionálnych podporovateľov či súkromných donorov. Spoločne si vyjasníme zámery organizácie a ciele projektu, pomôžeme vám spracovať projektový zámer podľa vašich požiadaviek (vrátane zadefinovania vízie, formulácie priorít, cieľov, aktivít, časového rámca, merateľných indikátorov výkonnosti). Spracujeme taktiež podrobný rozpočet, prípadne ďalšie nevyhnutné podklady či prílohy (priebežnú či záverečnú obsahovú správu, finančnú správu, apod.).

  • Ak máte záujem o niektoré z uvedených služieb, prípadne máte špecifické konzultačné potreby, kontaktujte nás, prosím.