Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Venujte nám 2% dane!

Podporte rozvoj profesionálneho fundraisingu na Slovensku svojimi 2% dane z príjmu!

Slovenské centrum fundraisingu Vás vyzýva na podporu svojich aktivít v prospech profesionálneho získavania zdrojov pre verejno- a súkromnoprospešné účely na Slovensku. Venujte nám svoje 2% alebo 3% svojej dane!

  • Údaje pre poukázanie percenta dane:
   • Slovenské centrum fundraisingu
   • Sídlo: V. Clementisa 2, Trnava, 917 01
   • Právna forma: občianske združenie
   • IČO: 42160383

 

  • Ak ste fyzická osoba – zamestnanec:
   • Do 15.2.2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
   • Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
   • Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
   • Vyplňte vyhlásenie (ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov) a obe tlačivá spolu s Potvrdením – doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).

 

  • Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
   • Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
   • Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
   • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (FO-typ A, FO-typ B) sú uvedené kolónky na poukázanie 2(3)% dane v prospech Slovenského centra fundraisingu (ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov).
   • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 • Ak ste právnická osoba:
  • Ak do dátumu podania daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017) darujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať 2% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €)
  • Ak do dátumu podania daňového priznania nedarujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať iba 1% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €).
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (zväčša do 31.3.2017) na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Viac informácií

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!