29. stretnutie Klubu fundraiserov privíta Milana Ondiča, ktorý bude hovoriť o skúsenostiach s telefundraisingom.

Milan sa špecializuje na komunikáciu prostredníctvom call centier, 4 roky vedie call centrum v občianskom združení Stonožka Ostrava. Začínal ako telefónny operátor, neskôr sa stal lídrom, vedúcim a koučom call centra. Jeho služby kouča telefónnych operátorov využíva niekoľko spoločností. Vytvoril tiež niekoľko projektov s upomienkovými darčekmi pre darcov.

Na stretnutí sa budeme rozprávať aj o týchto témach:

  • Možnosti zriadenia call centra pre fungovanie telefundraisingu,
  • Telefónna databáza potencionálnych klientov a ich radenie,
  • Priebeh procesu komunikácie telefónny operátor – klient,
  • Ako získať klienta pre svoj projekt cez telefundraising,
  • Udržanie pravidelnosti komunikácie a stability finančných darov.

Stretnutie Klubu fundraiserov sa uskutoční vo štvrtok 4. februára 2016 od 15:30 v Impact Hube Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 20.

Staňte sa členom Klubu fundraiserov alebo obnovte svoje členstvo (do 29.2.2016 za zvýhodnený členský poplatok), získajte výhody z členstva a nechajte sa inšpirovať od skúsených expertov z praxe!

Viac informácií…