Závěti ve prospěch komunitních nadací

Na první pohled by se mohlo zdát, že věci týkající se závěti jsou záležitostí především právní. Právo leccos umožňuje a leccos znemožňuje. Ale pokud bychom se zabývali jen právní stránkou věci, bylo by to selhání. Vždy je tím nejdůležitějším samotné rozhodnutí člověka – a pokud například právo neumožňuje darovat pro případ smrti, lze „obdobnou“ věc … Read More

Kultúra: Ako financovať projekty

Podnetná príručka prezentuje možnosti financovania kultúrnych projektov ako z domácich tak aj zo zahraničných zdrojov. Táto 60-stranová brožúra sa venuje aj prezentácií programu Culture 2007 – 2013, crowdfundingu, 2% z daní a možnostiam rezidenčných pobytov pre umelcov. Publikácia slúži ako informačný materiál a inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov pri hľadaní ďalších možností na financovanie kultúrnych a umeleckých projektov.

Fundraising bez hraníc: Získavanie darcov pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc

Predkladaná publikácia je mozaikou skúseností, príkladov a inšpirácií zozbieraných v krajinách Vyšehradskej štvorky a vo Veľkej Británii. Svojou povahou nemá ambíciu byť učebnicou alebo vyčerpávajúcim prehľadom, ktorý zodpovie na všetky načrtnuté problémy. Jej hlavným cieľom je ukázať, ako sa získavajú prostriedky pre rozvojovú a humanitárnu prácu zo súkromných zdrojov, zvlášť od individuálnych darcov. Ukazuje dobré … Read More

Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations

Fundraising experts Karen Brooks Hopkins of the Brooklyn Academy of Music and Carolyn Stolper Friedman of the Contemporary Museum of Art in Chicago offer important insights into best fundraising strategies for arts and cultural organizations of all sizes.

The Influential Fundraiser: Using the Psychology of Persuasion to Achieve Outstanding Results

With the explosion of uninspired e-mail solicitations, dull fundraising dinners, and cookie-cutter direct mail campaigns, donors are demanding a new, personalized approach when being asked for money. Drawing on the authors‘ practical experience and the most current psychological and neurological research, The Influential Fundraiser offers a wealth of approaches that will help fundraisers make significant … Read More

The Crowdfunding Revolution: How to Raise Venture Capital Using Social Media

YOUR POOL OF INVESTORS JUST INCREASED BY 2 BILLION . . .Since the day the first human being approached a prospective investor, the province of capital allocation has been controlled by a small and entrenched minority.All this has changed. Now, the power of the Internet—particularly social media—enables anyone to connect with more investors in less … Read More

The Fundraiser’s Guide to Irresistible Communications

The Fundraiser’s Guide to Irresistible Communication reveals ways of communicating that are proven to motivate donors to give generously, wholeheartedly, and repeatedly. Jeff Brooks, one of America’s top fundraising writers, takes you on a step-by-step tour of the unique strategies, writing style, and design techniques of irresistible fundraising messages. This easy-to-read and entertaining book will … Read More

The Crowdfunding Bible: How To Raise Money For Any Startup, Video Game Or Project

Dream of launching a new product, project or startup? Wish granted! Thanks to crowdfunding, today’s hottest form of investment, suddenly anyone can bring any idea or invention to life on the Internet. The world’s leading guide to raising money online, The Crowdfunding Bible shows you how to launch, market and successfully run a high-tech fundraising … Read More

Financing Future. Innovative funding models at work

This book wants to put into the hands of readers some good news: a small compendium demonstrating how they can help effect change. Collectively, we have some new tools. Smart fundraising and finance are evolving. As the cases assembled in this book demonstrate, greater social gains from social entrepreneurship become possible with faster recognition of … Read More