Neziskovky a zisk

Na 144 stranách publikácie jej autori Marcel Fukas a Peter Guštafík prinášajú analýzu 10 podnikateľských zámerov realizovaných neziskovými organizáciami na slovenskom trhu a pomenúvajú úspechy aj riziká tohto spôsobu financovania neziskových organizácií. Zárobková činnosť – predaj vlastných služieb a produktov za peniaze – je vo svete štandardnou súčasťou ekonomického prežitia neziskových mimovládnych organizácií. Charakterizuje ju … Read More