Prezentácie zo SK-CZ konferencie o fundraisingu 2020

  Kúpte si prístup k prezentáciam a záznamom z vystúpení na Slovensko-českej konferencii o fundraisingu, ktorá sa konala 12. novembra 2020 online. > Program konferencie Prezentácie > Stanislav Lencz (SK): Ako systematicky transformovať neziskovku na cieľavedomú organizáciu sledujúcu vyšší zmysel? > článok > Jana Havlenová, Lenka Stárková (CZ): Fundraising zakódovaný v DNA organizace > Andrea Cocherová … Read More

Video: Fundraising cez telefón

Ponúkame vám videozáznam vzdelávacieho seminára Richa Foxa z USA, ktorý sa konal pri príležitosti 3. slovensko-českej konferencie o fundraisingu v roku 2012. Svetoznámy priekopník fundraisingu cez telefón Rich Fox už úspešne vyškolil množstvo fundraiserov vo svete v efektívnom využívaní telefónu na vytváranie vzťahov, reaktiváciu a upgrade darcov, ako aj na maximalizovanie ich hodnoty a to … Read More

Video: Zásady fundraisingu

Ponúkame vám videozáznam otvorenia 3. slovensko-českej konferencie o fundraisingu Zásady fundraisingu od Pera Stenbecka zo Švédska. Fundraising znamená oveľa viac, než sa zdá na prvý pohľad. Úspešný fundraising si vyžaduje plné nasadenie a zanietenie pre vašu vec.  Toto plenárne otvorenie vás oboznámi s desiatimi základnými princípmi fundraisingu, s dvoma hlavnými stratégiami fundraisingu, predstaví hlavné fundraisingové zdroje pri úsilí … Read More

Video: Komunikácia s existujúcimi a perspektívnymi darcami

Ponúkame vám videozáznam z prednášky Richarda Pordesa (USA) na 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu v roku 2012. Komunikácia s ľuďmi s cieľom presvedčiť ich, aby darovali, je veľmi odlišná od komunikácie s ľuďmi s cieľom informovať alebo vzdelávať. Prednáška vysvetlí tieto rozdiely a poukáže na to, prečo sa musíme naučiť znovu komunikovať, ak chceme byť … Read More

Video: Úvod do direct mailu

Ponúkame vám videozáznam z prednášky Pera Stenbecka (SWE) na 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu v roku 2012. Žiadna iná fundraisingová metóda nepriniesla v moderných časoch neziskovým organizáciám v západnom svete viac finančných prostriedkov ako direct mail.  Tento interaktívny workshop vám pomôže pochopiť, ako od nuly vytvoriť úspešný direct mailový program, ako získavať nových darcov, budovať … Read More

Video: Mesačné darcovstvo na rozvíjajúcich sa fundraisingových trhoch

Ponúkame vám videozáznam prednášky Richa Foxa z USA na 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu v roku 2012. Rich je jeden z prvých, ktorí úspešne zaviedli vo svete mesačné darcovstvo.  Postupne získal množstvo skúseností a  doslova stovkám organizácií pomohol vytvoriť jedny z prvých programov mesačného darcovstva na štyroch kontinentoch – v Európe a Severnej Amerike pred vyše 20 rokmi, v Južnej Amerike … Read More

Video: Získajte 63 miliónov eur pre nové múzeum – to je hračka!

Ponúkame vám videozáznam z prednášky Pippy Carte (UK) na 4. slovensko-českej konferencii o fundraisingu v roku 2012. Prostredníctvom prípadovej štúdie Detského múzea v Londýne sa dozviete, ako sme vybudovali fundraisingovú kampaň od nuly.  Ako vytvoriť argument pre fundraisingovú investíciu? Aké sú základné stavebné prvky, ktoré treba na dosiahnutie úspechu?  Čo budete pravdepodobne potrebovať, aby ste rozpovedali svoj príbeh? … Read More

Video: Prednášky z 3. SK-CZ konferencie o fundraisingu

V jednom balíčku Vám ponúkame video prednášky z 3. slovensko-českej konferencie o fundraisingu, ktoré sa uskutočnili v Bratislave v roku 2012. Za zvýhodnenú cenu sú na jednom DVD k dispozícii prezentácie: Video: Zásady fundraisingu Video: Komunikácia s existujúcimi a perspektívnymi darcami Video: Úvod do direct mailu Video: Mesačné darcovstvo na rozvíjajúcich sa fundraisingových trhoch Video: … Read More