REGISTRATION

Máte záujem o člensto v Klube fundraiserov? 

Prečítajte si Organizačný poriadok a prihláste sa!

Členský príspevok

Členstvo v Klube je podmienené zaplatením ročného členského príspevku.

Mimovládna nezisková organizácia
v závislosti od výšky príjmov organizácie z predchádzajúceho kalendárneho roka

Komerčná právnická osoba
v závislosti od výšky príjmov firmy z predchádzajúceho kalendárneho roka

Jednotlivec
fixný členský príspevok

Podrobnosti pre úhradu

Číslo účtu (IBAN): SK35 1100 0000 0029 2783 2354 (Tatrabanka)
Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Do poznámky napíšte “Klub” a názov organizácie/meno, aby sme vedeli platbu identifikovať.