Online stretnutie užívateľov

Slovenské centrum fundraisingu vám v spolupráci s CRM pro neziskovky prináša výmenu skúseností o najpoužívanejšom CRM systéme, ktorý môžu využiť neziskové organizácie pre svoj lepší fundraising.

 

11. november 2020

12:30 - 15:30

online

Charakteristika

Online stretnutie užívateľov, ktorého cieľom je zdieľanie skúseností so Salesforce CRM, ktorý neziskovým organizáciam implementuje spolok CRM pro neziskovky. Podujatie je sprievodnou akciou Slovensko-českej konferencie o fundraisingu online a možno sa ho zúčastniť samostatne alebo v kombinácii s konferenciou.

Cieľová skupina

Online stretnutie je určené všetkým, ktorí:

  • sa chcú dozvedieť viac o Salesforce CRM a konkrétnych skúsenostiach užívateľov;
  • potrebujú spravovať údaje o svojich darcoch, partneroch a podporovateľoch;
  • chcú zlepšiť svoje užívateľské zručnosti pri práci s týmto systémom.

Témy online stretnutia

12.30 - 13.30 - Fundraising: Darcovia a kampane - Katarína Chrenková, Zuzana Ambro
Červený nos Clowndoctors (SK) používa Salesforce na pokročilej úrovni už nejaký čas. Máte tak priestor sa pýtať a zistiť, ako sa dajú aktivity v oblasti fundraisingu zjednodušiť pomocou kvalitného CRM nástroja.

13:30 - 13.45 - Prestávka

13.45 - 14.45 - Dashboardy, kampaně a automatizace - Magdalena Štěpánková, Jan Jašek
Zdravotní klaun (CZ) vám ukáže, jak člení své dárce a pracuje s jejich segmentací. Dozvíte se, jak připravuje a generuje potvrzení o daru a darovací smlouvy. Jaké potřebuje ke své práci dashboardy, jak tvoří kampaně a bez jakých automatizací se neobejde.

14.45 - 15.30 - Diskusia a priestor na otázky - Aleš Jeník a Petra Joklová

Hostitelia

Aleš Jeník

Aleš je předsedou spolku CRM pro neziskové organizace, který založil. Působil ve firmách LMC a Capgemini, kde na konci roku 2008 zahájil spolupráci s Nadací VIA na dárcovském portálu Darujme.cz v rámci programu „Rok jinak“ Nadace Vodafone. Pracoval ve společnostech HP jako Solution Architect, kde se zabýval CRM (řízení vztahů se zákazníky) a CSR (společenská odpovědnost firem), dále v ČSOB, NN a nyní v SUSE LINUX. Založil firmu Clouderia a ve svém volném čase pomáhá neziskovým organizacím s implementací Salesforce CRM.

Petra Joklová

Petra se věnuje práci v neziskovém sektoru již více než 12 let. Jako bývalá fundraiserka využívá tyto zkušenosti a znalosti v organizaci CRM pro neziskovky, kterou vede již 8 let.

Poplatok za účasť

V prípade záujmu o účasť na stretnutí je registrácia potrebná v každom prípade.