V roku 2019 nie je SCF príjemcom 2 % dane z príjmu - prosím, venujte svoje 2 % inej organizácii. Ďakujeme za pochopenie!
Podporte rozvoj profesionálneho fundraisingu a líderstva v neziskových organizáciách.
Venujte svoje 2 % alebo 3 % svojej dane pre Slovenské centrum fundraisingu!

Podpora cez asignáciu dane z príjmu vás nič nestojí.

  • Názov: Slovenské centrum fundraisingu
  • Sídlo: V. Clementisa 2, Trnava, 917 01
  • Právna forma: občianske združenie
  • IČO: 42160383


Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €). Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3 % zo zaplatenej dane. Vyplňte Vyhlásenie (ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov) a obe tlačivá spolu s Potvrdením – doručte do 30. 4. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
(Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).


Ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €). Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3 % zo zaplatenej dane. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (FO-typ A, FO-typ B) sú uvedené kolónky na poukázanie 2(3) % dane v prospech Slovenského centra fundraisingu (ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov). Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Ak do 31. 3. 2018 darujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % svojej dane, môžete poukázať 2% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €). Ak do dátumu podania daňového priznania nedarujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % svojej dane, môžete poukázať iba 1 % dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €). Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (zväčša do 31. 3. 2018) na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.