Táto možnosť nie je v roku 2022 aktuálna. Venujte, prosím, svoje 2 % inej organizácii, ktorá zlepšuje tento svet.
Podporte rozvoj profesionálneho fundraisingu a líderstva v neziskových organizáciách.
Venujte svoje 2 % alebo 3 % svojej dane pre Slovenské centrum fundraisingu!

Podpora cez asignáciu dane z príjmu vás nič nestojí.

  • Názov: Slovenské centrum fundraisingu
  • Sídlo: V. Clementisa 2, Trnava, 917 01
  • Právna forma: občianske združenie
  • IČO: 42160383


Všetky informácie pre zamestnancov nájdete na tomto odkaze.

Všetky infromácie pre SZČO a FO samostatne si podávajúce daňové priznanie nájdete na tomto odkaze.

Všetky informácie pre právnické osoby nájdete na tomto odkaze.