Vzdelávací kurz pre ľudí, ktorí majú na starosti online komunikáciu a získavanie zdrojov

Charakteristika

V čom je komunikácia na internete iná oproti klasickej listovej, telefonickej alebo osobnej komunikácií? Aké sú jej hlavné výhody a na čo si treba dávať pozor? Aké sú najnovšie trendy a kde sa budeme nachádzať o 1, 3 či 5 rokov?

Kurz vás prevedie základnými pravidlami, ako komunikovať s vašimi podporovateľmi a sympatizantmi v on-line prostredí a ako správne postupovať, ak chcete, aby sa z fanúšika vašej organizácie stal pravidelný finančný darca.

Prostredníctvom prezentácií, diskusií ako aj praktických ukážok budú mať účastníci kurzu možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre efektívnu komunikáciu a fundraising, budovanie vzťahov a prácu s darcami v on-line prostredí.

Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na najnovšie trendy a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie on-line komunikácie vo vlastných organizáciách. Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti získavania financií od individuálnych darcov, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre efektívnu komunikáciu a získavanie finančných zdrojov v on-line prostredí,
 • sa potrebujú zorientovať v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práce s darcami prostredníctvom sociálnych sietí a internetu,
 • potrebujú obohatiť svoj prístup k financovaniu o nové trendy a inšpirácie.

Témy kurzu

 • Ideálna webstránka - čo očakávajú podporovatelia od vašej webstránky?; Druhy webu; Trendy 2013; Na čo netreba zabúdať.
 • Som on-line, teda som! - prehľad a vývoj sociálnych sietí; On-line nie je o dňoch, ale o minútach; Generácia „Z“.
 • Používanie sociálnych sietí na komunikáciu a fundraising - prečo a ako používať Facebook,  YouTube a iné siete (Pokec, LinkedIn, Twitter, 4square...).
 • Newsletter a emailová komunikácia - potrebujete „newsletter“ alebo „cyberappeal“?; Ako písať newsletter.
 • On-line akvizícia - ako zbierať kontakty zadarmo a ako ich využívať; On-line reklama.
 • Cesta od fanúšika k darcovi - spravte z vašich podporovateľov aj fundraiserov - konverzia fanúšikov na darcov; Ako a kedy požiadať o prvý dar; Žiadať jednorazovo či pravidelne?; Peer-to-peer fundraising; Inšpiratívne príklady.
 • Ako funguje On-line reklama - platená reklama (Google AdWords, Facebook Ads, bannery) a reklama zadarmo; Ako motivovať fanúšikov, aby zdieľali vaše posolstvá?
 • Mobilné zariadenia - prečo nezabúdať na mobily; Od SMS k aplikáciám; Mobilný internet a web; Ako sa zmestiť na malú obrazovku.
 • Zbierkové portály a integrácia platobných nástrojov do webstránok - účel a rozdiely portálov na Slovensku; Ako dobre napísať a spropagovať výzvu na portál; Ako integrovať e-commerce na váš web rýchlo a zadarmo.

Čo si účastníci kurzu odnesú

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj on-line komunikácie a fundraisingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, príp. zo CEE Fundraising Conference (za doplatok)
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje.

Lektori

Mgr. Katarína Bartovičová

Podpredsedníčka

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii medzinárodnej organizácie Greenpeace o.i. ako fundraisingová a PR manažérka, a mala na starosti získavanie darcov/kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V organizácii Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights v Bruseli, ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody. Tiež pôsobí ako fundraiserka v Post Bellum.

Ing. Eduard Marček, MA, PhD.

Predseda

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od roku 2018 je zodpovedný za individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a v rokoch 2019-2021 pôsobil ako prezident Európskej fundraisingovej asociácie.