Salesforce CRM pre neziskové organizácie

Účastnícky poplatok

Účasť na vzdelávacom kurze

 • 1 účastník – 2 dni: 119 EUR
 • 1 účastník – 1 deň: 69 EUR
 • Člen Klubu fundraiserov – 2 dni: 99 EUR
 • Člen Klubu fundraiserov – 1 deň: 59 EUR

Dodatočné prezentácie zo CEE Fundraising Conference

 • Príplatok + 29 EUR k vybranej účasti

Poplatok za vzdelávací kurz zahŕňa vzdelávacie materiály a občerstvenie cez prestávky, nezahŕňa obedy, ktoré si zabezpečujú účastníci sami.

Počet miest na kurze je limitovaný. Kurz sa otvára iba pri naplnení minimálneho počtu účastníkov.

Registrácia prebieha do 3. 12. 2018 alebo do obsadenia všetkých miest. Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet organizátora pred konaním kurzu. Storno účasti na kurze je možné do 10. 11. 2018, po tomto dátume zaniká nárok na vrátenie platby.

Údaje pre platbu

 • Adresát: Slovenské centrum fundraisingu
 • Číslo účtu: 2927832354/1100
 • Banka: Tatrabanka
 • SWIFT: TATR SK BX
 • IBAN: SK35 1100 0000 0029 2783 2354
 • Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. pri jednotlivcoch dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
 • Konštantný symbol: 0308
 • Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte meno a priezvisko účastníka(ov), aby sme mohli platbu identifikovať. Doklad o zaplatení obdržíte v deň kurzu.

  Meno (*)

  Priezvisko (*)

  Organizácia

  Pozícia

  IČO

  DIČ

  Ulica, číslo

  Mesto

  PSČ

  Krajina

  Telefón

  E-mail (*)

  Web

  Mám záujem o účasť na vzdelávacom kurze Salesforce CRM pre neziskové organizácie

  Účastnícky poplatok

  Mám záujem o prezentácie zo CEE Fundraising Conference (Doplatok +29 EUR)

  O akcii som sa dozvedel(a) vďaka

  Poznámka