Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Crowdfunding

Slovenské centrum fundraisingu otvára vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov od veľkého počtu prispievateľov prostredníctvom tzv. crowdfundingu.

 
Charakteristika:

 • Vzdelávací kurz sa zameriava na získavanie príspevkov od veľkého počtu podporovateľov pre vybranú myšlienku, projekt či zámer cez internet. 
 • Crowdfunding sa v súčasnosti čoraz častejšie stáva uznávaným novým odvetím a v jazyku fundraiserov predstavuje nový nástroj na získavanie zdrojov, väčšinou cez internet, hoci jeho princípy sa využívajú už oddávna. Práve vďaka internetu ponúka jedinečnú šancu na úspech aj menším projektom a organizáciam tým, že im umožňuje zapojiť do financovania prakticky celý svet.
 • Vzdelávací kurz reaguje na aktuálne trendy a dopyt po tejto téme. Kostru seminára tvorí spojenie inovatívnych prístupov súvisiacich s crowdfundingom a konkrétnych skúseností lektorov pri príprave a realizácii kampaní. 
 • Účastníci kurzu budú mať možnosť načerpať informácie o tom, čo sú kritéria efektívneho crowdfundingu, aké sú trendy a špecifiká tohto druhu financovania, ako nastaviť a realizovať crowdfundingovú kampaň a zoznámia sa s úspešnými príkladmi “finacovania od davu”. Budú mať príležitosť navrhnúť si podklady pre vlastnú crowdfundingovú kampaň, ktorú môžu neskôr realizovať vo svojej praxi.
 • Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti organizovania fundraisingových kampaní, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách ako aj praktických ukážok. 

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre úspešný crowdfunding,
 • sa potrebujú zorientovať v nových možnostiach a výzvach, ktoré pre fundraising prinášajú sociálne siete a peer-to-peer podpora,
 • chcú vyskúšať crowdfunding ako nástroj svojho financovania.


Témy kurzu:

 • Fenomén crowdfundingu

Vývoj a trendy, princípy, rozdiely oproti „tradičnému“ fundraisingu

 • Stratégia crowdfundingovej kampane

Príprava, realizácia a vyhodnotenie crowdfundingovej kampane

 • Komunikácia pri crowdfundingu

Ako vzbudiť záujem a zaangažovanosť? Posolstvá, video, sociálne siete

 • Kapacity pre realizáciu kampane

Potrebné kapacity na komunikáciu, platby, zasielanie benefitov

 • Crowdfundingové portály doma a v zahraničí

Charakteristika, zameranie, výhody-nevýhody pre účastníka zo Slovenska, čo môže byť projektom a ako ho napísať, čo je kľúčom k úspechu pri crowdfundingovej výzve

 • Prípadové štúdie

Kampane z oblasti kultúry, start-upov, politiky, úspešné a neúspešné výzvy

 • Praktická časť: Navrhnite si svoju crowdfundingovú kampaň

Aký projekt, službu alebo produkt chcete financovať? Aký bude Váš systém protihodnôt? Na koho sa obrátite s výzvou? Ako budete komunikovať?

 

Čo si účastníci kurzu odnesú:

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj crowdfundingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu vrátane prezentácií o crowdfundingu z konferencí o fundraisingu, prípadne aj prístup ku všetkým prezentáciam zo CEE Fundraising Conference (za doplatok),
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje,
 • Podklady pre spustenie vlastnej crowdfundingovej kampane.

 

Lektori:

 • Lucia Štasselová 
 • Eduard Marček 

Eduard MarčekUčte sa od skúsených expertov na fundraising!