Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Ľudia

foto_ktosme_662_275Katarína Bartovičová, Lucia Štasselová, Eduard Marček

Ing. Eduard Marček, MA, PhD. – predseda

  • Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a zároveň je viceprezidentom Európskej fundraisingovej asociácie.
  • Pre viac referencií > eduard.marcek(at)fundraising.sk

 

Mgr. Katarína Bartovičová – podpredsedníčka

  • Katarína v minulosti pôsobila v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr ako jej predsedníčka) a v organizácii Greenpeace Slovensko, kde v rokoch 2001-2010 pracovala o.i. ako fundraisingová a PR manažérka a mala na starosti získavanie darcov a kultiváciu vzťahov s nimi. Venuje sa prieskumu trhu v oblasti tovarov a služieb na Slovensku i v Česku. Pracuje ako konzultantka v Slovenskom centre fundraisingu a Sales & Social Media Manager v spoločnosti viEUws.eu v Bruseli. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho darcovstva, kultiváciou vzťahov s darcami, direct mailom, legislatívou spojenou s darcovstvom a vzdelávaním.
  • Pre viac referencií > katarina.bartovicova(at)fundraising.sk

 

Ing. arch. Lucia Štasselová – členka predsedníctva

  • Lucia v roku 1995 spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska a pod jej vedením v rokoch 2002-2011 sa z nej stala najväčšia a najznámejšia nezávislá nadácia na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je spolu-iniciátorkou najznámejšej zbierkovej kampane pre deti Hodina deťom, podieľala sa na zavedení systému projektového riadenia podľa metodiky Next Level, rozbehla projekt Vzdelávacieho centra presadzujúceho inovatívne trendy vo vzdelávaní. Bola členkou i predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty, manažérka fundraisingu pre Saleziánov a riaditeľka Nadácie Pomoc jeden druhému. Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu pomáhala mnohým organizáciam. 
  • Pre viac referencií > lucia.stasselova(at)fundraising.sk

 

Ďalší členovia Slovenského centra fundraisingu:

  • Peter Guštafík (PDCS) – zakladajúci člen
  • Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – zakladajúci člen
  • Martina Tvrdoňová (WellGiving)


 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!