Vzdelávací kurz pre tých, ktorí chcú získavať zdroje od firiem a podnikateľov.

Charakteristika

Vzdelávací kurz sa zameriava na získavanie firemných zdrojov a vytváranie partnerstiev s firmami a podnikateľmi.

Podnikatelia a ich firmy sú dnes jedným z významných zdrojov pre neziskové projekty a organizácie. Ak sa vám v získavaní zdrojov z prostredia biznisu nedarí, nemusí to byť iba tým, že nemáte dobrý nápad. Aj komunikácia s firmami má svoje špecifiká a zákonitosti.

V kurze vám ponúkame informácie o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising od firiem a podnikateľov, aké sú špecifiká firemného prostredia a firemných zdrojov pri podpore neziskových projektov, ako nadviazať spoluprácu s firmou a vytvoriť s ňou fungujúce partnerstvo.

Účastníci budú mať príležitosť vyskúšať si zostavenie partnerskej ponuky pre firmu,  dohodnutie a realizáciu stretnutia a prezentáciu ponuky.

Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti firemného fundraisingu a zodpovedného podnikania, ktoré účastníkom kurzu sprostredkujú prostredníctvom prezentácií, diskusií, práce v skupinách a praktických ukážok. Podelia sa o finty a príklady z oslovovania firiem s cieľom získať ich pre podporu svojich aktivít.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre získavanie zdrojov od firiem a podnikateľov,
 • sa potrebujú zorientovať vo firemnej spolupráci a partnerstvách,
 • chcú rozšíriť financovanie svojej organizácie o firemné zdroje.

Témy kurzu

 • Zodpovedné podnikanie a firemné darcovstvo na Slovensku - zdroje firiem, oblasti podpory, vnímanie zo strany verejnosti, firemné nadácie.
 • Motivácie firiem pre podporu - prečo firmy podporujú verejnoprospešné aktivity?
 • Rôzne firemné zdroje pre mimovládne organizácie a právne aspekty - darcovstvo a sponzoring, 1,5% dane, dobrovoľníctvo, služby, právne dôsledky
 • Rôzne formy a úrovne spolupráce, zapojenie firiem do aktivít MNO - finančná a nefinančná podpora, rôzne úrovne zapojenia, siete, kredibilita, komunikačné aktivity
 • Čo pritiahne firemné peniaze? Benefity pre firmy - čo môžu organizácie firmám ponúknuť? Aké výhody firmy hľadajú pri spolupráci?
 • Ako naplánovať spoluprácu s firmou - kroky pri spolupráci s firmou, case for support
 • Ako urobiť prezentáciu - ako napísať zaujímavý projekt? Ako zaujať prezentáciou?
 • Oslovovanie firiem, ako dosiahnuť stretnutie - príležitosti na oslovenie, zdroje údajov o firmách, úspešné osobné stretnutie
 • Vyjednávanie a podpísanie zmluvy - alternatívne oslovenia a ponuky na spoluprácu
 • Komunikácia s firmami a budovanie partnerstva - reportovanie, preukazovanie dopadov, udržanie, prípadne rozvoj spolupráce
 • Riziká spolupráce a etické otázky - aké sú dilemy a čo hrozí pri spolupráci s firmami? Ako zvládať krízové situácie?

Čo si účastníci kurzu odnesú

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj firemného fundraisingu,
 • Dôveru a nástroje na nadviazanie spolupráce s firmami a podnikateľmi,
 • Adresár kontaktov na firemné nadácie na Slovensku,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, prípadne prezentácie zo CEE Fundraising Conference (za doplatok),
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje.

Lektori

Mgr. Katarína Bartovičová

Podpredsedníčka

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii medzinárodnej organizácie Greenpeace o.i. ako fundraisingová a PR manažérka, a mala na starosti získavanie darcov/kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V organizácii Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights v Bruseli, ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody. Tiež pôsobí ako fundraiserka v Post Bellum.

Ing. Eduard Marček, MA, PhD.

Predseda

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od roku 2018 je zodpovedný za individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a v rokoch 2019-2021 pôsobil ako prezident Európskej fundraisingovej asociácie.