Fundraising pre začiatočníkov

Účastnícky poplatok

Účasť na vzdelávacom kurze

 • 1 účastník: 159 EUR
 • Člen Klubu fundraiserov: 139 EUR

Účasť na vzdelávacom kurze a prezentácie zo CEE Fundraising Conference

 • 1 účastník: 179 EUR
 • Člen Klubu fundraiserov: 159 EUR

Poplatok za vzdelávací kurz zahŕňa vzdelávacie materiály a občerstvenie cez prestávky, nezahŕňa obedy, ktoré si zabezpečujú účastníci sami.

Počet miest na kurze je limitovaný. Kurz sa otvára iba pri minimálnom záujme 6 účastníkov.

Registrácia prebieha do 8. 4. 2019 alebo do obsadenia všetkých miest. Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet organizátora pred konaním kurzu. Storno účasti na kurze je možné do 15. 3. 2019, po tomto dátume zaniká nárok na vrátenie platby.

Údaje pre platbu

 • Adresát: Slovenské centrum fundraisingu
 • IBAN: SK35 1100 0000 0029 2783 2354
 • Banka: Tatrabanka
 • SWIFT: TATR SK BX
 • Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. pri jednotlivcoch dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
 • Konštantný symbol: 0308
 • Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte meno a priezvisko účastníka(ov), aby sme mohli platbu identifikovať. Doklad o zaplatení obdržíte v deň kurzu.

  Meno (*)

  Priezvisko (*)

  Organizácia

  Pozícia

  IČO

  DIČ

  Ulica, číslo

  Mesto

  PSČ

  Krajina

  Telefón

  E-mail (*)

  Web

  Mám záujem o účasť na vzdelávacom kurze Fundraising pre začiatočníkov

  Mám záujem o prezentácie zo CEE Fundraising Conference

  Účastnícky poplatok

  O akcii som sa dozvedel(a) vďaka

  Poznámka