Praktický vzdelávací kurz o získavaní podpory z grantov a dotácií od inštitucionálnych donorov, súkromných a firemných nadácií/fondov ako aj od ďalších poskytovateľov na Slovensku i v zahraničí.

 

Charakteristika

Účastníci/-čky kurzu získajú rozšírený prehľad o oblasti grantového fundraisingu vrátane aktuálnych trendov, rozdelenia donorov podľa typu, oboznámia sa s výhodami, ale aj nevýhodami tohto spôsobu získavania finančných zdrojov.  Súčasťou kurzu budú aj praktické odporúčania ohľadom plánovania a manažmentu grantového fundraisingu či tipy, ako pripraviť dobrý projekt a napísať kvalitnú žiadosť.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu o grantovom fundraisingu,
 • sa potrebujú zorientovať v mnohých možnostiach a výzvach, ktoré pre verejnoprospešné organizácie ponúkajú inštitúcie a nadácie,
 • chcú písať lepšie grantové žiadosti.

 

Témy kurzu

 • Ako sa zorientovať v množstve donorov a grantových výziev - základné rozdelenie donorov poskytujúcich granty a dotácie na Slovensku aj v zahraničí, vrátane konkrétnych tipov
 • Aktuálne trendy a vývoj v sektore súkromných a firemných nadácií na Slovensku aj v zahraničí
 • Výhody a nevýhody grantového fundraisingu, ktoré je potrebné zvážiť ešte predtým, než sa mu reálne začnete venovať
 • Plánovanie a manažovanie grantového fundraisingu - fundraisingový plán na kalendárny rok, tzv. životný cyklus grantov, efektívny grantový manažment v organizácii, budovanie a rozvíjanie dlhodobých vzťahov s donormi
 • Identifikácia kľúčových bodov a podmienok grantovej výzvy, príprava dobrého projektu a kvalitnej grantovej žiadosti vrátane rozpočtu
 • Odporúčania, ako zvýšiť konkurencieschopnosť grantovej žiadosti a jej šancu na úspech vo vysoko konkurenčnej post-pandemickej dobe a ako sa na grantové žiadosti pozerajú pri výbere grantové komisie a hodnotitelia/ky

 

Čo si účastníci kurzu odnesú

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj grantového fundraisingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu vrátane prezentácií zo CEE Fundraising Conference (za doplatok),
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje.

Lektori

 

Mgr. Katarína Bartovičová

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii medzinárodnej organizácie Greenpeace o.i. ako fundraisingová a PR manažérka, a mala na starosti získavanie darcov/kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V organizácii Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights Initiative v Bruseli (Belgicko), ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody. Tiež pôsobí ako fundraiserka v Post Bellum.

 

Ing. Eduard Marček, MA, PhD.

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od roku 2018 je zodpovedný za individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a v rokoch 2019-2021 pôsobil ako prezident Európskej fundraisingovej asociácie.