Autor
Ján Mihálik
Jazyk
Slovenský
Výška zálohy
10 EUR

Predkladaná publikácia je mozaikou skúseností, príkladov a inšpirácií zozbieraných v krajinách Vyšehradskej štvorky a vo Veľkej Británii. Svojou povahou nemá ambíciu byť učebnicou alebo vyčerpávajúcim prehľadom, ktorý zodpovie na všetky načrtnuté problémy. Jej hlavným cieľom je ukázať, ako sa získavajú prostriedky pre rozvojovú a humanitárnu prácu zo súkromných zdrojov, zvlášť od individuálnych darcov. Ukazuje dobré príklady a zároveň upozorňuje na niektoré úskalia a problémy, s ktorými treba počítať.

Kniha vychádza zo skúseností viac ako dvoch desiatok autoriek a autorov – rozvojových a humanitárnych pracovníkov, fundraiserov, konzultantov. Jej jadrom sú prípadové štúdie, ktoré otvárajú priestor na reflexiu a inšpiráciu. Zo širokého spektra potenciálnych tém sme sa pri zhromažďovaní materiálu rozhodli sústrediť najmä na štyri oblasti, ktoré sa nám vo vzťahu k podmienkam v strednej Európe zdali dôležité:

1. Príklady ilustrujúce rôzne aspekty fundraisingu na humanitárnu pomoc a na rozvojovú spoluprácu s využitím tradičnejších aj inovatívnych metód.
2. Ukážky podporných mechanizmov a stratégií, ktoré pomáhajú darcovstvu.
3. Nové metódy fundraisingu v digitálnej a zosieťovanej spoločnosti.
4. Budovanie dôveryhodnosti organizácie a efektívnosti jej pôsobenia pomocou transparentnosti a etického správania.

V poslednej téme ponúkame okrem zozbieraných prípadových štúdií aj ukážku pravidiel transparentnosti a úvahu o etických aspektoch fundraisingu.

Príklady zo strednej Európy sú pretkané piatimi prípadovými štúdiami z prostredia Veľkej Británie.

Knižka je k dispozícii aj online (vrátane anglickej, českej, maďarskej a poľskej verzie).