Autor
Marcel Fukas, Peter Guštafík
Jazyk
Slovenský
Výška zálohy
10 EUR

Na 144 stranách publikácie jej autori Marcel Fukas a Peter Guštafík prinášajú analýzu 10 podnikateľských zámerov realizovaných neziskovými organizáciami na slovenskom trhu a pomenúvajú úspechy aj riziká tohto spôsobu financovania neziskových organizácií.

Zárobková činnosť – predaj vlastných služieb a produktov za peniaze – je vo svete štandardnou súčasťou ekonomického prežitia neziskových mimovládnych organizácií. Charakterizuje ju hľadanie rovnováhy medzi komerčnou činnosťou vedúcou k finančnému prežitiu a činnosťou smerom k naplneniu zmyslu organizácie.

Publikácia pomenúva rozdiely a podobnosti v podnikateľskej činnosti firiem a neziskových organizácií z hľadiska motivácie, marketingu, distribúcie, finančného manažmentu, ale aj zákonnej úpravy. Vychádza z premisy, že ďalší rozvoj neziskových organizácií si vyžaduje posilnenie ich ekonomického myslenia smerom k väčšej finančnej samostatnosti. Zárobková činnosť neziskových organizácií je uvedená do kontextu javov ako spoločenská zodpovednosť firiem, „venture“ filantropia, či tvorba sociálneho kapitálu. Autori argumentujú, že neziskovú organizáciu oprávňuje na existenciu aj iný zisk ako len finančný – pretože vytvára hodnoty, ktoré niekedy nemožno vyjadriť finančne.

Napriek možným prínosom vlastnej zárobkovej činnosti je pozornosť venovaná aj jej rizikám, bez povzbudzovania neziskových organizácií zakladať na zárobkovej činnosti svoje finančné prežitie. Je vhodným doplnkom príjmov zo zbierok, grantov a firemných darov.

Publikácia je dostupná aj online.