Autor
Natália Urblíková, Svetlana Waradzinová, Zuzana Stranovská, Daria Chriašteľová, Zuzana Duchová
Jazyk
Slovenský
Výška zálohy
5 EUR

Podnetná príručka prezentuje možnosti financovania kultúrnych projektov ako z domácich tak aj zo zahraničných zdrojov.

Táto 60-stranová brožúra sa venuje aj prezentácií programu Culture 2007 – 2013, crowdfundingu, 2% z daní a možnostiam rezidenčných pobytov pre umelcov. Publikácia slúži ako informačný materiál a inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov pri hľadaní ďalších možností na financovanie kultúrnych a umeleckých projektov.