Autor
Eduard Marček, Lenka Iľanovská, Laura Dittel, Katarína Minárová
Jazyk
Slovenský
Výška zálohy
5 EUR

V miestnom rozvoji má svoje miesto každý človek, či je to podnikateľ, starosta, dobrovoľník neziskovej organizácie alebo miestny novinár. Úlohou tejto príručky je inšpirovať ľudí v mestách aj v malých obciach, aby ľahšie a s dobrým pocitom vedeli spolupracovať, pomáhať si a spojiť svoje sily pri zlepšovaní života tam, kde spoločne žijú.

V príručke nájdete množstvo informácií o tom, čo znamená zodpovednosť v podnikaní, ako sa prejavuje, o podpore komunity zo strany firiem, o ich motiváciách, aký má takáto podpora prínos pre firmy samotné. .. Knižka obsahuje aj užitočné inšpirácie vo forme prípadových štúdií a príkladov, ktoré zozbierala Karpatská nadácia.

Publikácia vznikla v rámci projektu Spoločne a zodpovedne. Je prístupná aj v online podobe.