Autor
Lee Davis, Nicole Etchart, María Cecilia Jara, Joanna Messing
Jazyk
Slovenský
Výška zálohy
0 EUR

Pripraviť sa, Pozor: Štart na ceste k samofinancovaniu je návod vytvorený pre neziskové organizácie, aby im pomohol pri rozhodovaní, či (a ako) im nový sociálny podnik alebo rozšírenie ich súčasného podniku pomôže naplniť ich finančné a sociálne ciele. Publikácia má organizáciám pomôcť zhodnotiť uskutočniteľnosť podnikateľských nápadov a ich kapacitu tieto nápady uskutočniť. Ďalej im má pomôcť upraviť ich finančné systémy tak, aby umožnili sociálny podnik riadiť. Príručku tvorí osemdesiatstranový sprievodca, ktorý užívateľa dovedie k vypracovaniu štúdie o uskutočniteľnosti sociálneho podniku; tridsaťdeväťstranový pracovný zošit obsahujúci ešte dodatočné pracovné tabuľky a tridsaťšesťstranová prípadová štúdia skutočnej neziskovej organizácie, ktorá aplikovala všetky kroky opísané v sprievodcovi.

Knižka je dostupná iba v online verzii