31. stretnutie Klubu fundraiserov bude hostiť Daniela Rabinu zo Slovenského národného divadla.
Daniel pôsobil ako televízny režisér v TV Luna, dramaturg a autor scenárov PR formátov v TV Markíza. Od roku 2007 sa venoval producentskej a marketingovej činnosti pre orchester Cigánski diabli a koncertnej činnosti. Od roku 2012 pôsobí v SND ako riaditeľ Centra marketingu. Je aktívny aj publikačne prostredníctvom elektronických médií, pre ktoré pripravuje články a blogy o opernom umení.
SND sa od príchodu nového vedenia v roku 2012 v očiach verejnosti prezentuje ako otvorená a priateľská inštitúcia. Prostredníctvom spoluprác s mladými autormi, cez odvážnu dramaturgiu a otváranie svojich priestorov aj iným ako tradičným divadelným formám až po otvorenú podporu nezávislých médií a umeleckých inštitúcií postihnutých totalitnými zásahmi predsedu Banskobystrického VÚC. Aktuálnou výzvou v kontexte prepájania aktivít divadla s nezávislým prostredím sú dva projekty: projekt Nadačného fondu priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti a spolupráca s platformou Slovensko.Digital pri verejnom obstarávaní nového webového sídla SND. Obidva príklady treba chápať aj s prihliadnutím na čerpanie finančných prostriedkov daňových poplatníkov.

Kde nájsť zdroje na ich financovanie? Ako postupovať nielen transparentne, ale aj efektívne v kontexte ich ekonomického dosahu pre rozpočet SND? Podarí sa nám v spolupráci s tretím sektorom vytvoriť model spolupráce, inšpirujúci pre iné organizácie zriadené štátom? Aké sú plusy a mínusy takýchto spoluprác?

Stretnutie Klubu fundraiserov sa uskutoční vo štvrtok 2. júna 2016 od 15:30 v Impact Hube Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 20.

Staňte sa členom Klubu fundraiserov alebo obnovte svoje členstvo, získajte výhody z členstva a nechajte sa inšpirovať od skúsených expertov z praxe!

Viac informácií…