Slovenské centrum fundraisingu otvára praktické kurzy zamerané na e-marketing prostredníctvom MailChimpu a získavanie a starostlivosť o online darcov. Oba kurzy na seba nadväzujú a bude ich viesť Jan Gregor z Nadace Via (CZ).

Kurzy sa uskutočnia v Impact Hube Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 20 v čase 9:00-16:00.