Autor
Kolektív autorov
Jazyk
Slovenský
Rok
2012
Počet strán
65
Doplnkové informácie
2. vydanie
Cena
3 EUR
Cena pre členov Klubu fundraiserov
3 EUR

Kultúrny kontaktný bod v spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu vydal aktualizovanú verziu príručky, ktorá slúži ako informačný materiál a inšpirácia pri hľadaní ďalších možností na financovanie kultúrnych a umeleckých projektov.

Obsah:

 1. Program Kultúra a Kreatívna Európa
 2. Verejné zdroje
  1. Domáce verejné zdroje
  2. Zahraničné zdroje
 3. Súkromné zdroje
  1. Nadácie
  2. Spoločnosti
  3. Individuálni darcovia
 4. Iné možnosti financovania
  1. Kultúrne inštitúty a rezidenčné pobyty
  2. Asignácia 2% z dane
  3. Crowdfunding

Stiahnite si publikáciu zdarma a inšpirujte sa, z akých zdrojov financovať svoj kultúrny a umelecký projekt.

Poplatok sa vzťahuje na poštovné v prípade, ak si želáte zaslať papierovú verziu publikácie poštou.