Autor
Richard Pordes (USA)
Jazyk
Anglický - slovenské tlmočenie
Rok
2012
Formát
MP4
Doplnkové informácie
MP4 (83 min.) + PDF (prezentácia)
Cena
9 EUR
Cena pre členov Klubu fundraiserov
4 EUR

pordes_communication_990_410

Ponúkame vám videozáznam z prednášky Richarda Pordesa (USA) na 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu v roku 2012.

Komunikácia s ľuďmi s cieľom presvedčiť ich, aby darovali, je veľmi odlišná od komunikácie s ľuďmi s cieľom informovať alebo vzdelávať. Prednáška vysvetlí tieto rozdiely a poukáže na to, prečo sa musíme naučiť znovu komunikovať, ak chceme byť úspešní v získavaní finančných prostriedkov. Workshop sa bude týkať nasledujúcich tém:

  • Éra skepsy. Prečo nikto viac neverí?
  • Fundraisingová komunikácia vs. informačná komunikácia
  • Emócie vs. dôvod
  • Ako vysvetliť svoju dobročinnú vec do 15 sekúnd
  • Priame vs. nepriame komunikácie
  • Ktorí ľudia najviac reagujú na fundraisingovú komunikáciu?
  • Ako prinútime ľudí, aby nás “počúvali”?
  • Štyri základné kamene úspešného fundraisingu: Pozornosť, Zapojenie, Túžba, Akcia.
  • Použitie princípov fundraisingovej komunikácie na fundraisingové kanály.

Vedomosti o týchto témach napomôžu zistiť, či vaša nezisková organizácia môže úspešne získavať finančné prostriedky od individuálnych darcov. Workshop je určený hlavne pre začiatočníkov a preskúma základné koncepty fundraisingovej komunikácie.

Podrobnosti o konferencii.

Po uhradení poplatku vám video záznam spolu s prezentáciou pošleme cez internet, prípadne na CD (príplatok + 5 EUR za balné a poštovné).