Autor
Per Stenbeck (SWE)
Jazyk
Anglický - slovenské tlmočenie
Rok
2012
Doplnkové informácie
MP4 (92 min.) + PDF (prezentácia)
Cena
9 EUR
Cena pre členov Klubu fundraiserov
4 EUR

Ponúkame vám videozáznam z prednášky Pera Stenbecka (SWE) na 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu v roku 2012.

Žiadna iná fundraisingová metóda nepriniesla v moderných časoch neziskovým organizáciám v západnom svete viac finančných prostriedkov ako direct mail.  Tento interaktívny workshop vám pomôže pochopiť, ako od nuly vytvoriť úspešný direct mailový program, ako získavať nových darcov, budovať ich vernosť a ako tým upevňovať vzťahy medzi vami a vašimi darcami. Zameranie sa na cieľové skupiny, tvorba posolstva a príprava presvedčivého direct mailového balíčka vám umožnia prejsť od slov k činom a vytvoriť si vlastný directmailový program, ktorý vám poskytne spoľahlivý prísun darov na nastávajúce roky a vytvorí bázu lojálnych podporovateľov, ktorí sa budú zasadzovať za vašu vec.

Podrobnosti o konferencii.

Po uhradení poplatku vám video záznam spolu s prezentáciou pošleme cez internet, prípadne na CD (príplatok + 5 EUR za balné a poštovné).