Autor
Institute of Fundraising
Jazyk
Slovenský
Rok
2017
Formát
PDF
Počet strán
20
Cena
10 EUR
Cena pre členov Klubu fundraiserov
0 EUR

Dostáva sa Vám do rúk slovenský preklad publikácie britského Inštitútu fundraisingu, ktorá vznikla v spolupráci s právnickou kanceláriou Bircham Dyson Bell, o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov a čo o ňom potrebujú vedieť organizácie, ktoré sa venujú fundraisingu. V Slovenskom centre fundraisingu sme sa rozhodli preložiť túto publikáciu našej partnerskej organizácie a sprostredkovať tak slovenským fundraiserom a fundraiserkám aspoň základné informácie o tom, ako toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré vstupuje do platnosti 25. 5. 2018 v celej EÚ, ovplyvní fundraising a priamy marketing neziskových organizácií. Publikácia je doslovným prekladom britského zdroja a v obsahu sa odvoláva na reálie a regulačné orgány Spojeného Kráľovstva. Preto ju treba vnímať v tomto kontexte. Pre lepšie pochopenie slovenského prostredia odporúčame informácie dostupné na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk) a Zákon NR SR č. 704/2017 z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa európska smernica o GDRP prenáša do slovenskej legislatívy.

Čo v sprievodcovi nájdete a čo nie

Sprievodca je úvodom do ochrany osobných údajov pre fundraiserov, ktorí sa chcú dozvedieť, ktoré oblasti problematiky patria medzi kľúčové. Nenájdu tu komplexnú informáciu o GDPR, ale odpovede na hlavné otázky o priamom marketingu, ktoré nám kladú naši členovia a širšia komunita fundraiserov. Upozorňujeme organizácie a fundraiserov, že v tomto sprievodcovi nemáme priestor venovať sa nariadeniu GDPR v celom jeho rozsahu, napr. ako osobné údaje bezpečne uchovávať, alebo ako správne spracúvať citlivé osobné, údaje používateľov služieb.

Túto knižku dostanú všetci členovia Klubu fundraiserov v roku 2018 zdarma a ostatní záujemcovia ako pozornosť za príspevok na rozvoj fundraisingu vo výške 10 EUR a viac.
Napíšte nám a darujte tu.