Seeing Through a Donor’s Eyes – How to Make a Persuasive Case for Everything from Your Annual Drive to Your Planned Giving Program to Your Capital Campaign

Why should I give you my hard-earned money? Effective fundraisers answer this essential question every time they ask for a gift. What’s their secret to success? They have a winning case for support. As Tom Ahern, America’s premier fundraising writer, makes clear, a case isn’t some fancy argument you only develop for capital campaigns, when … Read More

Building Donor Loyalty: The Fundraiser’s Guide to Increasing Lifetime Value

Building Donor Loyalty is a hands-on guide written for professional fundraisers that outlines the factors that drive donor retention, explains how to keep donors committed to an organization, and offers suggestions for developing donor value over time. It is based on data drawn from a research program which included more than 20,000 nonprofit organizations and … Read More

Profesionální fundraising

Financování kultury v České republice je dlouhodobě spojeno především s podporou z veřejných zdrojů. V posledních letech však tato podpora plošně ubývá, kdežto nároky na financování naopak narůstají. Dlouhodobé zajištění kvalitních kulturních projektů se neobejde bez změn a diverzifikace systému financování organizací. Zapojení soukromých dárců a práce s nimi, tedy „fundraising“, je jedním z klíčových … Read More